Tranh ký họa của học sinh trường vẽ Gia Định trong những năm 1930

01.06.2021

Tranh ký họa của học sinh trường vẽ Gia Định trong những năm 1930