Những trái tim hồng

01.06.2021
Tranh acrylic của Đoàn Minh Thuần

Những trái tim hồng