Chùa An Long 2016

01.06.2021
Ký họa của Nguyễn Trường Giang

Chùa An Long 2016