Con trâu

01.06.2021
Lời: Phỏng đồng dao, nhạc: Trịnh Tuấn Khanh

Con trâu