Giới thiệu

LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC- NGHỆ THUẬT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

CHỦ TỊCH

Nhà nghiên cứu  BÙI VĂN TIẾNG 

 

PHÓ CHỦ TỊCH

Nhạc sĩ TRƯƠNG DUY HUYẾN

Nhà thơ NGUYỄN NHO KHIÊM

 

BAN THƯỜNG VỤ

Nhà nghiên cứu BÙI VĂN TIẾNG

Nhạc sĩ TRƯƠNG DUY HUYẾN

Nhà thơ NGUYỄN NHO KHIÊM

Nhà thơ ĐINH THỊ NHƯ THÚY

Họa sĩ HỒ ĐÌNH NAM KHA

 

BAN CHẤP HÀNH

(Theo thứ tự A, B, C...)

 1/Ca sĩ TRẦN QUANG HÀO - Hội Âm nhạc

2/Kiến trúc sư TÔ VĂN HÙNG - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư

3/Nhà nghiên cứu ĐINH THỊ HỰU - Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian

4/Nhà thơ NGUYỄN KIM HUY - Chủ tịch Hội Nhà văn

5/Nhạc sĩ TRƯƠNG DUY HUYẾN - Chủ tịch Hội Âm nhạc

6/Họa sĩ HỒ ĐÌNH NAM KHA   - Chủ tịch Hội Mỹ thuật

7/Nhà thơ NGUYỄN NHO KHIÊM  -  Tổng biên tập Tạp chí Non Nước

8/Nghệ sĩ múa HUỲNH NGỌC KIM   - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa

9/ Nghệ sĩ nhiếp ảnh THÂN NGUYÊN - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh

10/Đạo diễn TRÀ XUÂN PHƯƠNG -  Chủ tịch Hội Điện ảnh

11/Nhà thơ ĐINH THỊ NHƯ  THÚY  - Hội Nhà văn, Chánh VP Liên hiệp Hội

12/Nghệ sĩ NGUYỄN THANH TŨNG - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu

13/Nghệ sĩ TRẦN NGỌC TUẤN - Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu

14/Nhà nghiên cứu  BÙI VĂN TIẾNG - Hội Văn nghệ dân gian, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học - nghệ thuật

 

HỘI ÂM NHẠC TP  ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2018 - 2023

 

 BAN CHẤP HÀNH

1/ Nhạc sĩ TRƯƠNG DUY HUYẾN : Chủ tịch

2/ Nhạc sĩ VĂN THU BÍCH: Phó Chủ tịch    

3/ Nhạc sĩ NGUYỄN NHẪN: Phó Chủ tịch   

4/ Nhạc sĩ NAM AN: Uỷ viên

5/ Nhạc sĩ NGUYỄN ĐỨC: Ủy viên

6/ Nhạc sĩ TRƯƠNG QUANG ĐỨC: Ủy viên 

7/ Nhạc sĩ CAO TÂM: Ủy viên

 

BAN KIỂM TRA

1/ Nhạc sĩ TRƯƠNG QUANG ĐỨC: Trưởng ban

2/ Nhạc sĩ NGUYỄN MINH ĐỨC: Uỷ viên

3/ Nhạc sĩ TRẦN LÀNH: Uỷ viên

 

 HỘI ĐIỆN ẢNH TP ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2018-2023

 

BAN CHẤP HÀNH

 1/Biên kịch TRÀ XUÂN PHƯƠNG: Chủ tịch

2/ Biên kịch HỒNG QUANG NĂM:Phó chủ tịch

3/Đạo diễn ĐOÀN HỒNG LÊ: Ủy viên   

4/Đạo diễn NGUYỄN RẠNG ĐÔNG: Uỷ viên

5/Biên kịch TRẦN THỊ QUÝ NGA: Uỷ viên

 

HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

1/ Biên kịch TRÀ XUÂN PHƯƠNG:Chủ tịch

2/ Biên kịch HỒNG QUANG NĂM:Phó chủ tịch                                        

3/Đạo diễn NGUYỄN RẠNG ĐÔNG: Uỷ viên

4/Biên kịch ĐOÀN HỒNG LÊ: Uỷ viên

5/Biên kịch PHẠM XUÂN HÙNG: Uỷ viên

 

BAN KIỂM TRA

1/Biên kịch LÊ QUỐC KHÁNH: Trưởng ban

2/Biên kịch NGÔ THỊ HẠNH ĐOAN: Uỷ viên

3/Biên kịch PHẠM THIỀU HẠNH: Uỷ viên

 

HỘI KIẾN TRÚC SƯ TP ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

BAN CHẤP HÀNH

 1/ KTS TÔ VĂN HÙNG - Chủ tịch

2/ KTS NGUYỄN THÀNH TIẾN - Phó Chủ tịch

3/ KTS TRẦN PHƯỚC HÒA BÌNH - Phó Chủ tịch

4/ KTS HUỲNH VĂN PHƯƠNG - Phó Chủ tịch

5/ KTS NGUYỄN VĂN DUY - Ủy viên

6/ KTS PHAN ĐỨC HẢI- Ủy viên

7/ KTS LƯƠNG XUÂN HIẾU - Ủy viên

8/ KTS NGUYỄN ANH TUẤN - Ủy viên

9/ KTS LƯU HOÀNG LONG - Ủy viên

10/ KTS NGUYỄN ĐỨC THỌ - Ủy viên

11/ KTS TRƯƠNG VĂN NGỌC - Ủy viên

12/ KTS NGUYỄN HỮU HIỆP - Ủy viên

13/ KTS PHAN MINH HIẾU - Ủy viên

14/ KTS TRẦN XUÂN TUẤN - Ủy viên

15/ KTS GIANG VĨNH TOÀN - Ủy viên

 

BAN TỔ CHỨC VÀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

1/ KTS TÔ VĂN HÙNG: Trưởng ban

2/ KTS NGUYỄN THÀNH TIẾN: Phó trưởng ban

3/ KTS TRƯƠNG VĂN NGỌC: Thành viên

 

BAN KIỂM TRA

1/Ths.KTS NGUYỄN VĂN DUY: Trưởng ban

2/KTS PHAN MINH HIẾU: Thành viên

 

HỘI MỸ THUẬT TP ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2018 - 2023

 

BAN CHẤP HÀNH

 1/ Họa sĩ HỒ ĐÌNH NAM KHA: Chủ tịch

2/ Họa sĩ LÊ HUY HẠNH: Phó Chủ tịch    

3/ Họa sĩ THÂN TRỌNG DŨNG: Phó Chủ tịch

4/ Họa sĩ TRẦN THỊ CÚC: Ủy viên

5/ Họa sĩ ĐẶNG CÔNG TUẤN: Ủy viên

6/ Họa sĩ NGUYỄN VĂN CƯỜNG: Ủy viên

7/ Họa sĩ TRƯƠNG NGUYỄN NGUYÊN KHA: Ủy viên

 

HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

1/ Họa sĩ LÊ HUY HẠNH: Chủ tịch

2/ Họa sĩ HỒ ĐÌNH NAM KHA: Ủy viên    

3/ Họa sĩ HOÀNG ĐẶNG: Uỷ viên

4/ Họa sĩ THÂN TRỌNG DŨNG: Ủy viên

5/ Họa sĩ TRƯƠNG NGUYỄN NGUYÊN KHA: Ủy viên

 

BAN KIỂM TRA

 1/ Họa sĩ NGUYỄN VĂN CƯỜNG: Trưởng ban

2/ Họa sĩ NGUYỄN TRUNG KỲ: Uỷ viên

3/ Họa sĩ LÊ ĐỢI: Uỷ viên

 

HỘI NHÀ VĂN TP ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2018 – 2023

 

BAN CHẤP HÀNH

 1/Nhà thơ NGUYỄN KIM HUY: Chủ tịch

2/Nhà thơ NGUYỄN NGỌC HẠNH: Phó Chủ tịch

3/Nhà thơ LÊ ANH DŨNG: Phó Chủ Tịch

4/Nhà văn TRẦN TRUNG SÁNG: Uỷ Viên

5/Nhà thơ MAI HỮU PHƯỚC: Uỷ viên

6/Nhà văn HỒ SĨ BÌNH: Uỷ viên

7/Nhà thơ ĐINH THỊ NHƯ THÚY: Uỷ viên 

 

HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

1/ Nhà thơ NGUYỄN NGỌC HẠNH: Chủ tịch

2/ Nhà thơ ĐINH THỊ NHƯ THÚY: Phó Chủ tịch - Chủ tịch Hội đồng thơ

3/ Nhà văn TRẦN TRUNG SÁNG: Uỷ viên - Chủ tịch Hội đồng văn xuôi

4/ Nhà văn HỒ SĨ BÌNH: Uỷ viên - Trưởng ban Hội đồng Lý luận phê bình.

 

 BAN KIỂM TRA

1/Nhà thơ MAI HỮU PHƯỚC: Trưởng ban

2/Nhà thơ PHẠM THỊ LAN HOA: Ủy viên

3/Nhà thơ NGUYỄN VĂN TÁM: Ủy viên

 

 HỘI NGHỆ SĨ MÚA TP ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2018 – 2023

 

 BAN CHẤP HÀNH

1/ NS HUỲNH NGỌC KIM: Chủ tịch

2/ NSƯT PHAN HỒNG HÀ : Phó Chủ tịch    

3/ NS LÊ THỊ HẬU: Phó Chủ tịch

4/ NS NGUYỄN CƯỜNG: Uỷ viên

 5/ NSƯT HOÀNG MINH TÂM: Ủy viên

6/ NS PHAN THỤC LINH: Ủy viên

 

HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

1/ NSƯT PHAN HỒNG HÀ:Chủ tịch

2/ NSND LÊ HUÂN: Uỷ viên                                       

3/NSƯT HOÀNG MINH TÂM: Uỷ viên

4/NS HUỲNH NGỌC KIM: Uỷ viên

5/NS LÊ THỊ HẬU: Uỷ viên

 

BAN KIỂM TRA

 1/ NS NGUYỄN CƯỜNG: Trưởng ban

2/ NS LÊ VĂN TÂM: Uỷ viên

3/ NS BÙI HÀ NHẬT HUY: Uỷ viên

 

 HỘI NGHỆ SĨ SÂN KHẤU TP ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2018-2023

 

BAN CHẤP HÀNH

1/ NSƯT NGUYỄN THANH TÙNG: Chủ tịch

2/ NSƯT TRẦN NGỌC TUẤN: Phó chủ tịch

3/ NSƯT LÊ PHÚ: Uỷ viên

4/ NSƯT NGUYỄN THẢO: Uỷ viên

5/ NSƯT NGUYỄN THỊ LỆ: Uỷ viên

 

HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

1/ NSƯT TRẦN NGỌC TUẤN: Chủ tịch

2/ NSƯT CAO ĐÌNH LIÊN: Ủy viên

3/ NSƯT TRƯƠNG TUẤN HẢO: Ủy viên

4/ NSƯT LÊ PHÚ: Ủy viên

5/ NSƯT NGUYỄN THẢO: Ủy viên

 

BAN KIỂM TRA

1/ NSƯT NGUYỄN THẢO: Trưởng ban

2/ NSƯT NGUYỄN NINH: Ủy viên

3/ NSƯT PHẠM THANH TỴ: Ủy viên

 

 HỘI NHIẾP ẢNH NGHỆ THUẬT TP ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2018-2023

 

BAN CHẤP HÀNH

1/ NSNA THÂN NGUYÊN: Chủ tịch

2/ NSNA HUỲNH ANH: Phó Chủ tịch    

3/ NSNA QUẢNG BÁ HẢI: Uỷ viên

4/ NSNA NGUYỄN QUANG: Ủy viên

5/ NSNA HUỲNH VĂN TRUYỀN: Ủy viên

 

HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

1/NSNA THÂN NGUYÊN : Chủ tịch.

2/NSNA HUỲNH ANH      : Phó Chủ tịch

 3/NSNA ÔNG VĂN SINH : Ủy viên

 4/NSNA HỒ XUÂN BỔN  : Ủy viên

 5/NSNA MỸ DŨNG          : Ủy viên

 

BAN KIỂM TRA

1/NSNA NGUYỄN QUANG  : Trưởng ban

2/NSNA LÊ PHƯỚC THẠNH : Ủy viên

3/NSNA NGUYỄN VĂN THÀNH: Ủy viên

 

 HỘI VĂN NGHỆ DÂN GIAN TP ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2018 - 2023

 BAN CHẤP HÀNH

1/ Nhà nghiên cứu ĐINH THỊ HỰU: Chủ tịch

2/ Nhà nghiên cứu TRỊNH TUẤN KHANH: Phó Chủ tịch    

3/ Nhà nghiên cứu HUỲNH VIẾT TƯ: Phó Chủ tịch

 4/ Nhà nghiên cứu ĐỖ THANH TÂN: Ủy viên

 5/ Nhà nghiên cứu ĐINH THỊ TRANG: Ủy viên

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

1/ Nhà nghiên cứu VÕ VĂN HÒE: Chủ tịch

2/ Nhà nghiên cứu TRỊNH TUẤN KHANH: Ủy viên   

3/ Nhà nghiên cứu BÙI VĂN TIẾNG : Uỷ viên

4/ Nhà nghiên cứu ĐINH THỊ HỰU: Ủy viên

5/ Nhà nghiên cứu HOÀNG HƯƠNG VIỆT: Ủy viên

BAN KIỂM TRA

1/ Nhà nghiên cứu ĐỖ THANH TÂN: Trưởng ban

2/ Nhà nghiên cứu TRỊNH CÔNG SƠN: Uỷ viên