Trong suốt - Lương Kim Phương

11.05.2015

Trong suốt - Lương Kim Phương

Tôi ươm những hạt tình yêu

trong chiếc lọ thủy tinh

Lượt đầu tiên

vãi lên khu vườn anh

gió đã thổi những chiếc hạt của tôi bay mất

 

Tôi lại ươm những hạt khát khao

gieo trên cánh rừng gai xa lắc

tin phép màu thần nhiệm

 

Những huyền diệu

Chẳng xảy ra như nỗi chờ mong

Chỉ chiếc lọ trống không

đựng hoài ức tôi

trong suốt.

L.K.P