Người ở Bạch Vân am - Nguyễn Siêu Phàm

11.05.2015

Người ở Bạch Vân am - Nguyễn Siêu Phàm

Không đội trời chung cùng phường xiểm nịnh

người về dựng Bạch Vân am

xa lánh cao lương, mĩ vị, yến tiệc ngập bàn

người về ngọt nước Tuyết giang, ngon mùa măng, mùa giá.

Người ở Bạch Vân am

đâu phải đọc sách, ngâm thơ cho khuây nhẹ nỗi lòng

Mỗi mai sớm trầm tư bến lạnh

ngắm cánh buồm trôi vầng mây trắng

chạnh thương đất nước thời tao loạn

“Trừ bạo, ai người dấy nghĩa binh?” *

 

Người ở Bạch Vân am

dựng quán Trung Tân thương kẻ hành hương mỏi đường lỡ độ

xót nỗi nông phu gồng gánh mùa màng

lặn lội ruộng đồng sớm khuya vất vả

bắc nhịp Tràng Xuân kiều gần lại nẻo đường xa.

 

Người ở Bạch Vân am

lòng dõi theo muôn ngả

nhìn xuống phương Nam “Hoành sơn nhất đái”**

trông lên ải Bắc “Cao Bằng tuy tiểu khả diên”**

nhìn sóng mênh mông nhắc nhở mai sau giữ vững biển Đông vạn dặm

“Đất Việt muôn năm vững tự bình”*

 

Người ở Bạch Vân am

Trình quốc công - Nhà lý học - Nhà thơ - Nhà giáo

thông tỏ huyền cơ tạo hóa

kỳ tài muôn thuở

nặng lòng yêu Nước thương Dân!

N.S.P