Mẹ gọi - Lê Huy Hạnh

11.05.2015

Mẹ gọi - Lê Huy Hạnh

Đã nhiều đêm con mơ

Mẹ gọi ra đồng

Gánh mạ nặng

Lại bốn bề mưa xối

Gánh mạ nặng

Con làm sao gánh nổi

Mẹ chờ

Thương con

Xót ruột

Mẹ la

 

Những tháng năm rong ruổi chiến trường xa

Đồng đội của con

Người còn

Người mất

Đồng đội của con

Có ai đêm đêm lòng không thầm nhắc

Không thầm gọi Mẹ

Mẹ ơi !

 

Đã nhiều đêm con mơ

Dù chỉ khoảnh khắc thôi

Mà xa xót

Mà rưng rưng khóc Mẹ

 

Đã nhiều đêm con mơ

Mẹ gọi ra đồng...

L.H.H