Tôi tin - Mai Văn Phấn

11.05.2015

Tôi tin - Mai Văn Phấn

Nắng sớm và hơi nước

Phủ lên đôi trai gái

Hôn nhau bên bờ kênh Griboedov

 

Tôi sải bước

Tới nhà thờ Chúa Cứu thế (*)

Lòng tràn đầy đức tin

Đôi trai gái ấy

Nhuộm vòm lá vàng hơn

Cho đàn bồ câu, chim sẻ gần hơn

 

Trước cửa nhà thờ

Từng đôi trai gái

Trao nụ hôn

 

Ngỡ họ đang rửa tội cho nhau

Theo Bí tích Thánh thể (**)

Dầm mình đợi phục sinh

 

Một cụ già ngước lên làm dấu thánh

Hỏi tôi có tin không.

 

 

 

(*) Nhà thờ Chúa Cứu thế tại Saint Petersburg, được xây dựng từ năm 1883-1907, một công trình kiến trúc độc đáo của nước Nga, là một trong mười hai nhà thờ đẹp nhất thế giới.

(**) Lễ Rửa tội (Lễ Thanh tẩy), dầm mình trong nước,  là một trong bảy Bí tích Thánh thể (Rửa tội, Thêm sức, Thánh thể, Thống hối, Xức dầu bệnh nhân, Truyền chức và Hôn phối) của Đạo Chính thống Nga.

M.V.P