Thơ Tăng Tấn Tài

04.11.2015

Thơ Tăng Tấn Tài

Lời hát ru

 

Chân đi nào phải để đi

Mông lung cứ bước gió thì vô tâm

Dẫm bước chân cỏ vô hồn

Lệch xô sóng đẩy càn khôn bóng mờ 

 

Mây bay tận cõi hoang sơ

Lặng hồn suối hát lời thơ cuối mùa

Nhịp đều đôi cánh chim khua

Vỗ bay tìm lại, chuông chùa vọng xa

 

Hỏi ai, bóng khói quê nhà

Hát ru lời mẹ ngày xa đâu rồi?

 

Gió gội

 

Lá chẳng muốn vẫn cứ lay

Nghiêng thêm một ít bóng dày dưới chân

Giấc mơ trôi lạc thật gần

Tìm ai lại thấy sông ngân bóng mình

 

Hoàng hôn khuất ánh bình minh

Gió hoang gội gió hương tình nhớ nhau

Bước phong trần cát bụi nhàu

Thoáng mây mờ nhạt trước sau cõi còm

Bờ xưa cỏ mọc rêu non

Vân tay dấu tích xéo mòn dấu khuya

Chưa gần nhau phận đã chia

Ngước lên mặt cỏ đầm đìa nỗi xa!

 

Tinh mơ mây ửng thật thà

Non cao ngàn dặm trùng xa nhiệm mầu

Xuân xanh khoảnh khắc bạc đầu

Chuông xa vẳng tiếng nhịp cầu sắc - không.

 

Cẩm Lệ, 25.9.2015

     T.T.T