Thiên thu cho Người - Kiều Giang

01.06.2015

Thiên thu cho Người - Kiều Giang

Kể từ

người bỏ cuộc vui

Ta về

thắp lửa trên đồi Dạ Kinh

Nghiêng trăng

uống cạn bóng mình

Nghiêng đời

uống cạn dòng sinh tử này

Nhớ xưa

em chuốc mộng say

Bây giờ

anh chuốc

những ngày cuồng ca

Sóng cồn

biển nhớ tìm hoa

Vì người

thức suốt canh tà

mai sau

Kinh này

niệm một dòng thôi

Áo này

đã nhuộm mấy màu cuồng si

Em

từ lỡ bước ra đi

Cành hoa tím

chạm bờ mi sững sờ

Tiếng lòng nhỏ giọt

vào thơ

Gọi người

trở giấc

bên bờ thực hư

Phiêu du. Nào! Cứ phiêu du

Tim nay

hóa đá thiên thu

cho người.

K.G