Lên núi Dục Thúy tìm dấu xưa – Mai Hữu Phước

01.06.2015

Lên núi Dục Thúy tìm dấu xưa – Mai Hữu Phước

Bước chân người lâu quá

Biết tìm đâu bây giờ?

Bóng núi nghiêm trầm mặc

Tựa dáng người xa xưa.

 

Chỗ nào bến năm cũ?

Thuyền khách văn neo chờ

Ngắm trăng tròn núi Thúy

Ngàn năm còn ngẩn ngơ.

 

Rêu phong chừng muốn giữ

Bút thần văn tuôn trào

Thơ đề lên vách núi

Gởi người ngàn năm sau.

 

Ơi vần thơ thế cuộc

Nỗi lòng vừa hôm qua

Bên tai tràn tiếng gió

Phải hồn thiêng tìm về?

 

Nơi người xưa đã đến

Để người nay đi tìm

Gởi chút lòng đồng điệu

Ngang trời rộng cánh chim.

 

Thái hậu Dương Vân Nga

Thuở non nước ngàn cân treo sợi tóc

Giặc xâm lăng thành quách liệu còn không

Thương ấu chúa gặp thời quân tướng loạn

Áo mão nhà Đinh trao tướng Lê Hoàn.

 

Hồn Tiên đế Đinh Tiên Hoàng lượng thứ

Tranh chi quyền lúc xã tắc nguy nan

Thập đạo tướng quân danh lừng một cõi

Cậy anh hùng dốc sức cứu giang sơn.

 

Ai dám bảo thường tình lòng nhi nữ

Biết đâu thời vận nước buổi suy vong

Danh lợi Đinh triều cận kề vực thẳm

Không buông tay mặc thế cuộc quay vòng.

 

Nghĩa cử đẹp ngàn đời sau ngưỡng vọng

Lòng kiên trung đức hạnh sáng muôn đời

Thái hậu họ Dương biết vì trăm họ

Trăm họ thờ hương khói mãi không thôi.

 

Tôi là khách từ phương xa ghé lại

Hiểu phận đàn bà nhiều nỗi đa đoan

Hoàng hậu vua Đinh về bên Lê tộc

Dù nhân duyên cũng chua xót bẽ bàng!

Trại sáng tác Nam Trung Bộ

tại Ninh Bình – tháng 4/2015

M.H.P