Chờ - Vạn Lộc

01.06.2015

Chờ - Vạn Lộc

Cỏ chờ

khao khát dưới trăng

Núi còn đợi tuổi

ngàn năm bên trời

Ngập ngừng chi

hạt mưa rơi

Sương mù

phủ kín giấu người tìm nhau

Gặp một lần

đến xưa sau

Địa lan xanh

bạc trắng lau hẹn thề

Chuông chùa

ai tỉnh

ai mê

Ai lên núi Chúa

ai về ngàn mây

Xin làm ngọn cỏ lá cây

Tắm sương

gội gió

về đây Bà Nà

Hoa đào chuông

em với ta

Và còn ai nữa

để mà chờ nhau.

V.L