Hình như ở cuối chân trời - Trương Công Mùi

01.06.2015

Hình như ở cuối chân trời - Trương Công Mùi

Hình như ở cuối chân trời

có đàn bướm trắng

đậu nơi sân trường

hình như đâu đó mười phương

kẻ giàu

người khó còn vương vấn đời

 

Hình như ở cuối chân trời

hoàng hôn tím sẫm

bầy dơi ẩn mình

hình như bao vạn sinh linh

lẫn trong bóng tối

lặng thinh tiếng cười

 

Hình như ở cuối chân trời

Bờ lau bạc tóc

trách lời thề xưa  

hình như tiếng gọi đò trưa

khách buồn lỡ chuyến

đò thưa vắng người

Hình như ở cuối chân trời

có người con gái

một thời để yêu

hình như từ ráng mây chiều

có hình bóng Mẹ

liêu xiêu bên đồi*

 

Hình như ở cuối chân trời

vẳng trong ký ức

vọng lời Mẹ ru

phôi pha một kiếp

cho dù

tóc xanh màu bạc

thiên thu một thời

 

Hình như ở cuối chân trời

có đàn én liệng

thả rơi phận mình

Trăm năm

dạ khúc

phù sinh

Miên man

phiếm chuyện

chút tình.

Hình như.  

T.C.M