Tưởng nhớ anh Nguyễn Bá Thanh (1953 - 2015) - Nguyễn thùy Quỳnh

24.03.2015

Tưởng nhớ anh Nguyễn Bá Thanh (1953 - 2015) - Nguyễn thùy Quỳnh

Kính tiễn Người vừa đi xa

Những người dân xưa đội đơn đứng dưới hiên nhà ông

đợi ông làm ra công lý

nay lại đội đêm đứng dưới hiên nhà ông

mong được nhìn ông lần cuối

 

Ôi, nhân dân của tôi, của đất nước, của ông!

chỉ có họ là công bằng nhất

những người luôn biết kính thờ và nguyền rủa

đang khóc ông bằng nước mắt thực thà

 

Tôi, một người xa lạ

tiếc thương ông theo cách của bác xe ôm sông Hàn

theo cách của chị hàng rong tôi gặp ở Mỹ Khê

theo cách của các nhà thơ bạn tôi xứ Quảng

 

Tôi không biết đời sau sẽ nói về ông thế nào

nhưng tôi biết khi khép mắt về trời

ông đã lấy đi của chúng tôi

một ngọn lửa

một dòng sông vạm vỡ

một điểm tựa mà chúng tôi cần có

để vững tâm đi qua ngày hôm nay khốn khó

dành lấy cho con cháu chúng ta một ngày mai đáng sống

thế nào

 

Trời đã gọi ông rồi

ông lên đường bình an

nếu được ước một điều,

tôi sẽ ước có ngày ông trở lại

để làm tiếp những gì nhân dân còn trông đợi

món nợ luân hồi này, ông đã trả xong đâu!

 

N.T.Q

Bài viết khác cùng số