Đỉnh cao và vực sâu - Huỳnh Minh Tâm

24.03.2015

Đỉnh cao và vực sâu - Huỳnh Minh Tâm

với lòng từ bi

người cho tôi

ánh nhìn dòng suối mùa xuân    

về cuộc sống bất trắc

 

tôi đã nhìn cuộc sống

đôi mắt

của loài sói hoang

với đại trí

người cho tôi

con đường leo lên đỉnh núi

 

trí tưởng tượng phong phú huyền diệu

đôi chân trần

tôi lội khắp vực sâu

Bài thơ chú vịt bầu

“Đưa tay ta vẫy ngoài vô tận”

                                    Phạm Hầu

Hãy trả cho tôi chú vịt bầu

Chú vịt bầu lông xanh

Chú vịt bầu mỏ đỏ

 

Sao không ai lên tiếng

Sao không ai giữ giùm

Chú vịt bầu thuở tôi mười tuổi

 

Hãy trả lại tôi chú vịt bầu

Chú vịt bầu lông xanh

Chú vịt bầu mỏ đỏ

Trên trang giấy trắng tinh

Tôi đã vẽ tôi đã tô

Tình yêu non nớt chiếc răng sún

 

Bây giờ tôi chớm năm mươi

Chú vịt bầu không còn trẻ nữa

 

Chú vịt bầu lông xanh

Có còn xanh trong hồ biếc

 

Chú vịt bầu mỏ đỏ

Có còn đỏ trong hồ xanh

H.M.T

Bài viết khác cùng số