Đội hình - Lê Huy Hạnh

03.09.2014

Đội hình - Lê Huy Hạnh

Các anh nằm giữa một trời trăng

Ngôi mộ trắng

Hòa nghìn con thuyền trắng

Không gian bao la

Không gian ồn òa sóng

Không ai lãng mạn như các anh đâu

Những nhà thơ

Liệt sĩ

Vô danh

 

 

Các anh nằm giữa một trời trăng

Trong câm lặng

cánh buồm

không đơn độc

Đội hình các anh

Hàng ngang

Hàng dọc

Dõi vì mắt biển

Các anh đi

 

 

Trong khổ đau

Cay đắng

Chia ly

Các anh là những câu thơ

Mẹ hằng đêm thầm đọc

Nguyên – vẹn – một – đội – hình.

 

L.H.H