Cầu Rồng trong ánh nắng ban mai

29.08.2022
Tranh của Phạm Tiểu Quỳnh

Cầu Rồng trong ánh nắng ban mai