Ba khúc lục bát rời - Đặng Huy Giang

31.07.2015

Ba khúc lục bát rời - Đặng Huy Giang

1.  Một tôi

từng

đi

tìm tôi

Một tôi

từ bỏ

tôi rồi

đã lâu

Nhớ tôi

xin chớ qua cầu

tôi – con nước

đã từ lâu

không bờ.

 

2.  Hóa vàng

cả

giấc mơ xưa

tôi – đám mây chẳng mang mưa trong lòng

Có cũng vậy

không cũng xong

đục trong thì cũng đục trong một thời.

 

3.  Đêm qua song thất về giời

hỏi thăm lục bát

nghỉ ngơi

nơi nào?

Song thất ở tít tầng cao

gửi lục bát

một lời chào

vô ngôn.

 

Giấc mơ tôi

 

Đêm qua trong giấc mơ tôi

Có con cá nhỏ rạch trời mà đi

 

Gặp mây chẳng giống mọi khi

Mang màu xám – màu chia ly khác thường

 

Gặp bao nhiêu gió nhiễu nhương

Tạt ngang tạt dọc cản đường tôi đi

 

Đường đời bao nỗi vân vi

Bầy tôm bầy tép rầm rì nhỏ to

 

Tôi mang thân phận con đò

Một mình đơn chiếc dặt dờ sông Ngân

 

Gió thanh cao, sóng trong ngần

Xô giạt tôi đến thật gần trăng sao

 

Đêm qua chẳng giống đêm nào

Tôi - con cá nhỏ chiêm bao giữa trời.

Đ.H.G