Thơ lê Minh Chánh

11.11.2014

Thơ lê Minh Chánh

Đọc

 

ta như đứa bé

lần mò theo những kí tự

Tượng và Số

hồn nhiên nhặt vỏ sò vỏ ốc nhiều màu trên bãi cát

dạt vào từ đại dương ngôn ngữ

vết tích nhiều nền minh triết Cổ Sơ

 

mảnh xác tàu bị đắm

kể ta nghe về cái Phổ Quát

rực rỡ huy hoàng

vẹn toàn duy nhất

 

ta bám vào mảnh ván nát

chết đuối trong nông cạn chính mình

 

 

 

 

Tường

 

 

Ở bên kia

có gió

tiếng chim

và nắng

 

Ngọn cỏ cố vươn dài xa đá tảng

Bỗng chạm trán bức tường!

 

Không cơn gió nào để cúi nhặt giọt sương

ngọn cỏ chắt chiu dâng tặng

 

Bên này bóng tối, rêu phong

Bên kia có nắng

tiếng chim

lời gió

 

Những bầy cỏ ngủ im lìm hai phía

mơ giấc mơ không có những tường thành

L.M.C