Người hát rong - Phương Viên

24.12.2014

Người hát rong - Phương Viên

Trưa nắng chợ buồn
Người trai mù hát rong
Vang khắp chợ thưa
Lời ca thổn thức - tình yêu tan vỡ.


Loãng dần trong dòng người bán mua
Rụng rơi giữa đường
Có biết đâu

Người ca sĩ lãng du
Hát cho lòng mình ấm lại tình côi
Đâu có vì tiền rơi trong nón  lẻ loi.

Chợ vẫn đông hàng quán
Có ai nghe tình anh?
Trong lời hát  buồn tênh ...
                                P.V