Trăng

06.12.2023
Tranh sơn dầu của Mường Mán

Trăng