Thơ Trần Võ Thành Văn

03.07.2015

Thơ Trần Võ Thành Văn

Lạc mùa 

có mảng nắng hườm ghim dưới gót

bầu trời mở cửa mấy vòm xanh

có con én lạc ghim tiếng hót

góc vườn xuân cũ, góc đời anh.

 

bầu trời mở cửa ra sông vắng

em bỏ mùa xuân nhánh nước gầy

em thương mùa hạ hườm môi nắng

anh giữa bến trời ghim thớ mây.

 

như con én lạc anh lận đận

vấp cửa mùa em ghim nắng thơm

qua cửa mùa em, em còn bận

ghim gót chân mầm hoa mới đơm.

 

bầu trời mở cửa, em đi, ở?

anh giữa hai mùa ghim nhớ, quên?

có mảng nắng hườm, hoa mới nở

ghim xuống mùa anh không tuổi tên.

 

 

Ru em 

 

ru em lời tình cuối hạ

dịu dàng hạt nắng vàng phai

tiếng ve rượt mùa hối hả

chiều rơi chạm đáy u hoài...

 

ru em lời tình chưa nói

tóc thơm hương nhạt ít nhiều

tay đan ngược chiều gió thổi

sợi nào hóa kiếp rong rêu.

 

hạ đưa em về tháng sáu

áo hoa bịn rịn sân trường

tình tôi âm thầm giấu mãi

ru về tháng sáu tơ vương.

 

môi ngoan chúm hồng cánh phượng

thẹn thùng lá khép ngây thơ

tình tôi khai mùa lệch hướng

thương em tháng sáu dại khờ.

 

ru em lời tình dang dở

chiều rơi hạt nắng thật hiền

chạm tôi sắc màu chực vỡ

ơi à!

tháng sáu bung biêng...

 

T.V.T.V