Photographer - Đông Phước Hồ

08.12.2015

Photographer - Đông Phước Hồ

Chớp lia lịa hẻm chiều đông nghẹt

Bố cục bon chen

Bắt nét ưu tư            

Những lừa lọc kì kèo góc phố

Thong thả người này

Rong ruổi đọng người kia.

 

Ngày cảm biến ánh nhìn tôi với phố

Tiêu cự nào căng hết điểm thời gian

Lens góc rộng bao nhiêu là khẳm?

Chọn file raw

Lưu chát đắng

Phận người.

 

Tôi phơi sáng trên từng con phố nhỏ

Màn trập buông tiếng thở

Rất đời

Nhòe nhoẹt bóng

Phố trôi

Chầm chậm phố

Quay về thôi thẻ nhớ cạn kiệt rồi.

Đ.P.H