Bạn thân lấy chồng - Thy Nguyên

08.12.2015

Bạn thân lấy chồng - Thy Nguyên

Hôm nay bạn thân mình lấy chồng

Bạn thân lấy người yêu mình thuở trước

Nắng mùa đông so vai bước trượt

Đường về chia hai thơm thảo kín vòng tay.

 

Người yêu mình nhắn mình “đừng tới”

Dặn bạn mình “đừng mời cô ấy đến đây”

Ở một ngã ba đứng trước chỗ hẹn này

Hình như mình vui hình như mình khóc.

 

Nắng mùa đông cứ dày trên mắt

Cứ khâu đan cứ xé toạc ngày xưa

Có bấy nhiêu xa mà mình đi như chạy

Chạy đến đâu không ai biết mình thừa.

T.N