Mong Đà Nẵng ngày càng có thêm nhiều không gian văn hóa công cộng

31.03.2022
Bùi Văn Tiếng

Mong Đà Nẵng ngày càng có thêm nhiều không gian văn hóa công cộng

Ông Lê Trung Chinh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, phát biểu tại hội nghị

Việc tiếp xúc cử tri đại trà là việc làm thường xuyên của các vị đại biểu dân cử, nhất là vào trước và sau các kỳ họp của Hội đồng nhân dân. Tuy nhiên có thể nói việc tiếp xúc cử tri chuyên đề, gặp gỡ và lắng nghe một đối tượng cử tri nhất định, dường như vẫn chưa được Hội đồng nhân dân thành phố các nhiệm kỳ trước quan tâm đúng mức. Vì vậy chúng tôi rất phấn khởi khi thấy Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ này đang nỗ lực tái khởi động hình thức tiếp xúc cử tri chuyên đề, càng phấn khởi hơn khi Hội đồng nhân dân thành phố đã xác định nội dung của buổi tiếp xúc cử tri hôm nay là một chuyên đề liên quan đến văn hóa, đến cái Đẹp và đến văn nghệ sĩ.

Chúng tôi lại nhớ cách đây tròn một năm, văn nghệ sĩ thành phố cũng được mời tham dự một cuộc tọa đàm do Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức, cả ba vị lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ và chính quyền thành phố đều có mặt. Chủ đề cuộc tọa đàm lịch sử hôm ấy là Văn nghệ sĩ Đà Nẵng góp phần xây dựng thương hiệu văn hóa của thành phố.

Theo nhận thức của chúng tôi, cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề hôm nay chính là sự mở rộng, sự tiếp tục, đúng hơn là sự kết nối với cuộc tọa đàm năm ngoái nhằm tạo điều kiện để đại diện văn nghệ sĩ dự tiếp xúc - với tư cách cử tri “có nghề”, chuyên nghiệp trên lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật, có thể chất vấn về những vấn đề được cho là đang xâm hại đến thẩm mỹ đô thị, đến cái Đẹp, đến thương hiệu văn hóa của thành phố tại các không gian công cộng như đường phố, công viên, quảng trường...; và quan trọng hơn là có thể hiến kế cho Hội đồng nhân dân thành phố một số giải pháp cụ thể để các không gian công cộng của Đà Nẵng thân yêu của chúng ta trở nên đẹp hơn, có văn hóa hơn, từ đó mà góp phần gầy dựng và nâng cao thương hiệu văn hóa của thành phố.

Chúng tôi cũng lại nhớ hồi cuối tháng 11 năm 2021, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ ba đã được tổ chức rất thành công tại Hà Nội với sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ ba nhấn mạnh quan điểm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” của Bác Hồ từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946, cũng như nhấn mạnh quan điểm “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội” nêu trong Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ năm 2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Vì thế theo nhận thức của chúng tôi, cuộc tiếp xúc cử tri là văn nghệ sĩ với chuyên đề Văn nghệ sĩ góp phần phát triển không gian công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức hôm nay còn góp phần chứng tỏ Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 đang lan tỏa tác dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước nói chung, trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Đà Nẵng nói riêng.

Mặc dù văn nghệ sĩ chúng tôi có thể tư duy trên cả không gian đô thị hiện có và không gian đô thị trên quy hoạch - nhưng để cho hiến kế có sức thuyết phục, chúng tôi chủ yếu tập trung vào các không gian đô thị hiện có. Một số không gian đô thị trên quy hoạch như Quảng trường Thành Điện Hải, như đô thị Sân bay, như cảng biển quốc tế Liên Chiểu, như Hòn Sơn Trà Con... cũng có thể được trao đổi trong cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề lần này nhưng tốt nhất là nên được trao đổi vào dịp khác để có thời gian trao đổi sâu hơn, hoặc sẽ được Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố lần lượt đăng tải trên một chuyên mục thường xuyên của Trang thông tin điện tử tổng hợp Văn nghệ Đà Nẵng.  

Đương nhiên, trước khi hiến kế để các không gian công cộng hiện có của thành phố trở nên đẹp hơn, thẩm mỹ hơn, sinh động hơn, có văn hóa hơn, văn nghệ sĩ chúng tôi rất mong trong quá trình đô thị hóa, Đà Nẵng chúng ta ngày càng có thêm nhiều không gian công cộng, chứ không phải ngược lại, bởi xưa nay không gian công cộng luôn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta, tạo nên khả năng tương tác giữa con người với con người và giữa con người với thiên nhiên.

B.V.T