Chút nồng nàn đã cạn – Thơ Ngân Vịnh

08.05.2013
...
Sau lưng bỏ lại túp lều
đưa chân theo ngọn gió phiêu diêu ngày
nhặt tìm những mảnh men say
gói vào đuôi mắt đầu mày trả em
...

Chút nồng nàn đã cạn – Thơ Ngân Vịnh

Chút nồng nàn đã cạn khô
nắng rơi nẻo nắng, sương mờ nẻo sương
lẻ loi bông cỏ ven đường
ngón tay sợi khói còn vương vất chiều

Sau lưng bỏ lại túp lều
đưa chân theo ngọn gió phiêu diêu ngày
nhặt tìm những mảnh men say
gói vào đuôi mắt đầu mày trả em

Nỗi buồn không ngọn lửa nhen
màn đêm chốt cửa cài then chân trời
mình anh hết đứng lại ngồi
nhỏ ba cọng cỏ cột đôi dép mòn

 

N.V

Rút từ tập: Ngày thường đam mê, NXB Hội nhà văn