Phương xa – Thơ Ngân Vịnh

07.08.2018

Son sót đồng vai lệch

nghe về gốc rạ ru quê

phương xa mờ

ngày chênh chếch

nước mắt chờ

nước mắt con đê

Phương xa – Thơ Ngân Vịnh

Trời rộng thênh thênh phủ mặt

một hòn cuội trắng ngủ say

biển cả kẹp vào hai nách

nhìn lên ngọn đèo ngơ ngẩn mây bay

 

Lá tre

mùa đông khát nước

ở lại cầu ao mắt hạt nhãn đen

-ừ ngói mái đình

-ừ nhớ

ngọn cải sương khuya

lửa đèn

 

Ta di

lòng mang một cơn gió lẻ

ta đi cỏ chưa mưa phùn

im lặng nỗi buồn lê thê khói

ngón chân xa nhà rối rít cọng cơm

 

N.V