GIẢN DỊ - Thơ Bùi Công Minh

08.10.2012

Giản dị,

Cuộc đời vốn thật là giản dị

Nhưng hình như chẳng ai muốn giản dị bao giờ.

Người thì nhọc công biến những việc nhỏ như con kiến thành con voi,

Lại có người hóa phép cho những con voi chui qua lỗ kim bé bằng con kiến

GIẢN DỊ - Thơ Bùi Công Minh

Khiến cho mọi điều vốn giản dị lại trở thành 
                                     phức tạp và rối tung cả lên
Trong khi cuộc đời vốn thật là giản dị.
 
Cũng như anh và em
Vẫn bỏ qua nhiều điều phiền muộn
Vì một điều giản dị
Chúng ta còn yêu nhau
Vẫn thấy nụ hôn còn ý nghĩa
Và giản dị
Là chúng ta còn những đứa con
Hằng ngày chúng phải ăn, ngủ, nô đùa,
                                                      học hành, làm việc
Cũng như chúng ta là hiện thân giản dị của 
                                                         trời đất
Chúng ta nghìn lần lớn tiếng tự hào kiêu 
                                                         hãnh làm người
Nhưng đừng quên một điều giản dị : Dẫu là 
                                                   Con Người Viết Hoa
Thì cũng chỉ là sinh thể nhỏ bé
Trong vũ trụ
Vô tận vô cùng!...
                          

 2011

B.C.M