Tuy Hòa – Thơ Thanh Quế

26.02.2018

Ngọn gió đồng phả hơi mát vào thị xã
trưa tháng sáu oi nồng
cát sào sạo mái tôn
những con đường chảy nhựa
hàng cây héo ngọn
vài đứa trẻ con bâu theo hàng kem
thị xã vắng
năm ba người gồng gánh
chỉ có vậy thôi
sao lòng tôi không thể dứt khỏi nơi này

Tuy Hòa – Thơ Thanh Quế

Sao khi xa, tôi ngỡ không sống nổi

quê hương

tôi vội vã trở về

để thấy

năm ba con đường nhựa vắng hiu

những quầy hàng thưa thớt

như thể dưới lùm cây còn chôn núm ruột

như thể bên lề đường người yêu còn chờ

như thể không có Tuy Hòa

tôi không còn là tôi nữa

 

Chỉ ngọn gió phả hơi mát qua thị xã

trưa oi nồng

chỉ mấy con đường nhựa

nào ai có thể dứt lòng tôi ra khỏi

thị xã quê hương.

 

 

T.Q