Nói chuyện làm người – Thơ Nguyễn Văn Tám

21.07.2016

Chiếc lá bàng đỏ quạch suốt mùa đông, chờ chồi non nhú lên rồi mới rơi

Cây tre già ấp iu măng non, nghiêng nghêng theo chắn gió

Con nước réo gầm đầu ngọn thác

Về cửa sông hiền như con nước giữa rừng

Nói chuyện làm người – Thơ Nguyễn Văn Tám

Thà làm con nước đục hoặc hẳn dòng nước trong

Đừng để cuộc đời đi ngang con nước lợ

Một đời người thường có hai lần lầm lỡ

Tuổi mới vào đời và tuổi sắp về hưu

 

Ta ít thấy tàu đắm ngoài biển khơi

Một đời người đi làm cách mạng

Để có lúc thản nhiên trở về nơi xuất phát

Thiệt hơn chút bờ cạn bờ sâu!

 

Thời gian lặng lẽ qua mau

Quyền chức, giàu sang, chỉ còn nhân nghĩa

Cái đơn giản của một thời nô lệ

Cái phức tạp rắm rối của đất nước

                                   mới giành độc lập tự do

 

Cuộc sống đáng yêu không bến không bờ

Để đến lúc ta xuôi tay nhắm mắt

Nói với mai sau lời tha thiết

Đâu phải dễ được làm người!

 

N.V.T