Người Mông xuống chợ Sa Pa – Thơ Lê Anh Dũng

06.07.2018

Lời mua lời bán

bảng lảng khói sương

quấn quít

sóng rượu sóng tình

liêu xiêu lời hẹn

Người Mông xuống chợ Sa Pa – Thơ Lê Anh Dũng

Kèn môi khèn bè

lời nhớ lời thương

dặt dìu

da diết

lời đồi lời núi

lời suối lời sông

bậc cao

bậc trầm

 

Ngựa thồ

dừng chân dim mắt

chim rừng

ngẩn ngơ

SaPa

những người yêu

tìm nhau

xuống chợ

 

 

L.A.D