Nói với con - Phạm Doanh

18.06.2013

..

Ôi một thời chẳng dễ gì quên
chúng ta sống bằng phiếu, tem, sổ, thẻ
Nhưng các con hãy tin :
các con sống bằng tình yêu cha mẹ!
Cái thời ấy sao mà kỳ lạ thế

..

Nói với con - Phạm Doanh

Khi các con lớn lên
vòng tay cha chật chội
những khớp xương nhức mỏi
Buông các con ra còn nặng trĩu nỗi niềm!
 
Ôi một thời chẳng dễ gì quên
chúng ta sống bằng phiếu, tem, sổ, thẻ
Nhưng các con hãy tin :
các con sống bằng tình yêu cha mẹ!
Cái thời ấy sao mà kỳ lạ thế
chẳng ai lo thất nghiệp
chẳng ai thích làm giàu
chỉ lo phải xa rời tập thể
chỉ thích nhường cơm sẻ áo cho nhau?
 
Bây giờ các con sẽ đi đâu?
Cha cứ ngẩn ngơ ngóng rừng dõi biển
chẳng có bạc tiền cho các con vốn liếng
thủ đoạn làm giàu, nghệ thuật sống…
                                  cũng không !
 
Gia sản chắt chiu mấy chục năm ròng
chỉ có đức hy sinh và lòng nhân ái
Các con biết làm gì ở thời hiện đại
với lòng nhân ái và đức hy sinh ?