Đêm Đà Nẵng nhìn chớp giật biển xa – Thơ Thanh Quế

19.04.2016

Chớp biển phía ấy

Phía Hoàng Sa

Bãi Cát Vàng sáng lên

Phút chốc

Ta kịp thấy lô nhô bóng quân xâm lược

Đêm Đà Nẵng nhìn chớp giật biển xa – Thơ Thanh Quế

Nghe vọng đến tai ta một câu hò bả trạo

Xưa ông cha ta vẫn hò

Khi giong thuyền ra giữ đảo

 

 

Như thấy bước chân mình dẫm trên bước người xưa

Đi thênh thang trên bãi cát

Tự do như mòng biển

 

 

Đêm Đà Nẵng nhìn chớp giật biển xa

Chớp liên hồi

Sấm nổ ran…

 

 

T.Q