Vàng sưa lối nhỏ - Thụy Du

07.05.2019

Vàng sưa lối nhỏ - Thụy Du

Hoa sưa vào mùa nở rộ

Vàng ươm kín lối em về

Dáng ai đổ dài bé nhỏ

Thiếu người - thiếu cả tay che

 

Vàng sưa ơi? Màu gợi nhớ

Xa nhau biết đã bao mùa

Rưng rưng mắt chiều ứa đỏ

Tiếng lòng gợn sóng nhịp khua

 

Tự bao giờ chia hai lối

Trời se đan sợi chỉ luồn

Võ vàng sưa hoài chờ đợi

Biết người bên ấy còn thương?

 

Một mai có về lối cũ

Níu tay giữ kẻo Xuân tàn

Hạ chưa đốt trời rát bỏng

Sáo buồn khúc hát mênh mang...

T.D