Khúc mưa - Trần Huy Minh Phương

07.05.2019

Khúc mưa - Trần Huy Minh Phương

mưa đã chật ngày

lòng đường ai còn vội

hoa nở kịp tàn giũ cùng vết mưa qua

ta ủ hương một đời chưa hé nhụy

ngày cứ qua

mây bồng bế gọi một thời đã mất

 

em khẽ gọi một chiều mưa xa lắc

hồn nhiên theo em giọt nước nhòa cổ tích

bong bóng mưa phì phò trên sân cỏ

cánh chuồn kim kịp vỗ cánh bay đi

ta ở lại nghe ngoài trăm năm vỗ

cánh cửa thần tiên khép tự bao giờ

 

em về chưa / về chưa / về chưa…

để kịp hong ngày mưa rối tóc

để kịp nghe tặc lưỡi thằn lằn trên vách lá

nghe sôi cơm mẹ dựng lại hồn mình

có một người ngồi mãi khắc tên em

mà em đi bồng bế mây qua trời…

T.H.M.P