Bởi vì...- Hồ Xoa

07.05.2019

Bởi vì...- Hồ Xoa

(Ghi nhân chuyến đi điền dã Hoà Phú)

Theo những áng mây trôi về miền xuôi

Em gởi xuống anh khoảng trời Phú Túc

Rồi một lần đi người không trở lại

Còn một nỗi buồn chảy như sông

 

Chiều em lên nương gùi lòng hai nỗi

Ngồi kể rừng nghe từng chớp biển đêm

Anh còn những ngày lang thang công viên

Ngồi cungf ghế đá nghe những mưa nguồn.

Bởi vì mẹ cha ngăn em về xuôi

Bởi vì mẹ cha ngăn anh về ngược

Sông núi liền nhau một tình đất nước

Sao anh và em không thể một nhà ?

 

Trời không cao hơn, biển không rộng hơn...

Sao đường về nhau ngày thêm vời vợi

Núi rừng hoang vu tháng ngày trông đợi

Trời đất thương người, người chẳng thương nhau!

H.X