Trăng của rạ rơm - Mỹ An

07.05.2019

Trăng của rạ rơm - Mỹ An

Xa mờ đêm đã tàn vơi.

Ai treo chiếc đĩa trên trời vàng ươm.

Giống màu trăng của rạ rơm.

Từ trang thơ cũ cảo thơm lên trời.

Cạn dòng theo tứ thơ tôi.

Giữa vầng trăng khuyết mặt trời ngủ quên.

Sương phơi ủ sợi tóc mềm.

Tôi đem buộc chặt trăng lên bạc đầu.

Một ngày trời đổ mưa ngâu.

Trăng rơi xuống mặt sông sâu sương mờ.

Nhập nhòa tôi với trang thơ

Vàng ươm một bóng dật dờ theo trăng.

 M.A