Dòng sông không chảy - Nguyễn Công Toản

07.05.2019

Dòng sông không chảy - Nguyễn Công Toản

Nhớ em Ngô Thị Thu Thảo

Ngày ấy trông đò Ba Bến

Lòng tôi xôn xao như sóng vỗ bờ

Em về đâu - Hữu Trinh, Hoàng Phước?

Cô gái miệt vườn xinh như mơ

 

Vu Gia dòng sông của em

Dòng sông thầm kín ủ trong tim

Mưa đông ngày lũ mà không chảy

Giấu bóng hình ai lặng tháng năm

 

Một chiều không ai hẹn ai

Mà sao tôi gặp dưới chân cầu?

Em nghiêng vành nón nhìn lơ đãng

Phía ấy dòng sông như trôi mau…

 

Em - cô gái miệt vườn thờ Chúa

Tôi là người ngoại Đạo xin em:

Anh làm con sông, em làm bến

Xin vì em lặng xuống bãi bờ…

N.C.T