Các bậc thang – Thơ Phan Tuy An

18.11.2012

Mở mắt ra…

Trước mặt ta vô số những bậc thang

Mờ ảo…

Quay mặt

Các bậc thang – Thơ Phan Tuy An

Lại những bậc thang sâu hun hút vô tận

Chúng ta

Mắc kẹt giữa chúng

Những bậc thang

Không biết đặt chân vào đâu

Lên hay xuống

Chúng ta loay hoay chờ một con đường

Nhắm mắt

Mở mắt

Tôi thấy mắt mình như hồ nước xao động

 

 

Rút từ tập : Đà Nẵng – Thơ 1997 - 2012