Bản hợp đồng tình yêu quá hạn - Nguyễn Nho Thùy Dương

02.12.2019

Nhớ một ngày anh nhẹ nhàng đến thế

cõi lòng em bay bổng tít mây ngàn

gió xé rách những vầng mây u ám

nắng lọt vào khung cửa sổ hồn em

trời ban trưa mỏng tang

Bản hợp đồng tình yêu quá hạn - Nguyễn Nho Thùy Dương

lá hát lời dịu ngọt

em cũng thèm cong môi hát một bản tình ca

 

rồi một ngày anh nhẹ nhàng bay xa

bản hợp tình yêu quá hạn

em mở tung cánh cửa

gió cuốn đi như những hạt bụi đường.

N.N.T.D