Sương khói sông Lô - Thơ Đinh Thị Như Thúy

18.03.2015

Bạn viết về sương về khói

Nhắc tôi nhớ nhiều sông Lô

Một chiều dừng chân mà ngỡ

Khói sương bạc trắng đôi bờ

Sương khói sông Lô - Thơ Đinh Thị Như Thúy

Sương ở trên trời rơi xuống

Khói từ mặt đất bay lên

Người đi ừ thì va vấp

Khói sương làm mắt ướt mềm

 

Ừ thì đưa tay mà nắm

Giữ hoài sương khói sông Lô

Mai ngày về xa phố nhớ

Ơi sương ơi khói bơ phờ

 

Sông Lô vẫn trôi lừng lững

Lêu bêu dăm vạt bọt bèo

Kể chi nào sương nào khói

Nào người kinh ngạc ngó theo

 

Đ.T.N.T