Trong tĩnh lặng – Thơ Lê Anh Dũng

25.02.2019

Em
thôn nữ Đông Sàng
làng cổ Đường Lâm
cười nửa vầng trăng
hao gầy cổ tích
Dắt díu thăm am điện
tịch mịch
người xưa bảng lảng
cột kèo lấm tấm thời gian

Trong tĩnh lặng – Thơ Lê Anh Dũng

Anh về làng

mưa bụi lâm thâm

gặp em

vàng rơm thơm nồng

đền Phùng Hưng

đền Ngô Quyền

trầm hương thơm lắng

Trong tĩnh lặng

hai vương triều

rạng rỡ vàng son.L.A.D