Mơ dã quỳ - Thơ Đinh Thị Như Thúy

28.11.2017

Dè dặt thắp lên
Táo bạo thắp lên
Thắp lên bằng tất cả những gì đang có
Thắp tràn lá xanh

Dã quỳ vàng vào nắng, vào sương vào bụi đỏ
Màu vàng nhức nhối
Dâng hiến một linh cảm bất an
Mùa xao xác

Mơ dã quỳ - Thơ Đinh Thị Như Thúy

Chờ tìm về những chuyến xe qua 

Chờ ánh chớp từ những mắt nhìn không nhìn

Những bàn tay không vẫy

Chờ ngàn năm, ngàn năm

Kiên nhẫn biết ngày hồi sinh, ngày khánh kiệt

 

Không thắm tươi không cười cợt

Rừng rực

Dã quỳ cháy và khóc

  

Đ.T.N.T