Tôi ngồi bên này bờ rào thời gian –Thơ Thanh Quế

26.11.2014

Tôi ngồi bên này

Sát bờ rào thời gian

 

Bên kia bờ rào

Mặt đất phẳng lì hút mắt tới chân trời

Bầu trời trống rỗng xanh đến tận cùng

 

Tôi ngồi bên này bờ rào thời gian –Thơ Thanh Quế

Tôi nghe những tiếng lào xào

Của những gì không rõ, đã cận kề

Như bầy chim lo âu

Vỗ cánh ngập ngừng bay qua bờ rào thời gian

 

T.Q