Thăm Cù Lao Chàm - Nguyễn Nho Thùy Dương

30.05.2019

Trở về thăm lại Cù Lao

con tàu lướt giữa dạt dào biển xanh 

trãi qua sóng gió thị thành

may còn có chút giấc lành trao nhau

Thăm Cù Lao Chàm - Nguyễn Nho Thùy Dương


đời nào ai biết nông sâu

mà Cù Lao vẫn một màu sắt son

bỗng hợp tan bỗng mất còn

bỗng tình vẫn giữa chon von đợi chờ...

 

Em về đứng giữa cơn mưa

cho lòng nhẹ khát đất xưa nôi mình

ôi con còng cỏng bình minh

tháng năm còn đó ân tình cùng tôi...

 

Cù Lao nay đã khác rồi 

hoa thơm trãi khắp chân đồi nẻo thôn

đã qua đắng đói tủi hờn

đã trong dáng dấp phố phường lên ngôi

phút chia tay chợt bùi ngùi

mai rồi ai biết sao trời đổi thay.

N.N.T.D