Hạt bụi – Thơ Anh Tuấn

22.03.2015

 

Sẽ có một ngày

Nhận phiếu vào cõi vĩnh hằng

Tôi thành hạt bụi

Hạt bụi – Thơ Anh Tuấn

 

Có thể đậu xuống mặt đường

Có thể bay vào vũ trụ

Có thể nuôi mầm cây

Có thể thành nỗi bận tâm loài người

Có thể bám vào cọng rác

Bàn chân người sau dẫm lên

Và người quét đường quét đi.

Vương trên tóc, trên mặt người lữ thứ

Trong lá rau, trong cốc người say mệt lử

Nỗi đau hành tinh trong hạt bụi

Không vấy bẩn nhân gian này

Cung ô nhiễm trăng sao.

Vẫn mơ ước là mây, là nước

Một bong râm, một chút ngọt ngào

Vẫn gửi lại một lời hẹn trước

Đừng phủ mờ lên những ngôi sao.

                              

A.T