Ru anh thức - Thơ Đặng Nguyệt Anh

30.09.2015

Mẹ ru anh ngủ ngày xưa

em ru anh thức nắng mưa cuối đời

mẹ ru yên ấm biển trời

ru anh em biết chọn lời nào đâu

Ru anh thức - Thơ  Đặng Nguyệt Anh

Sông dài về đáy biển sâu

con chim về tổ

con tàu về ga

ru cùng trời đất bao la

hồn mê lộ

biết lối mà tìm không

 

Ru thuyền

say sóng

say giông

ru anh say giấc thức ròng vì em

lời ru mía tím lên men

vun về sợi rối tơ chèn

gỡ đau…

 

Ru cùng tháng bảy mưa ngâu

giêng hai hương bưởi

hương cau ngát nồng

ru đèn anh có thức chong

lời ru em ngọt

đi vòng mắt cay…

 

Thức đi qua tháng qua ngày

qua mênh mang ánh trăng gầy xa-soi

bởi ru không vẹn một lời

để anh thức suốt một đời…

người ru.

 

Đ.N.A