Sao con cứ mãi rong chơi như thế này? – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

20.03.2017

Bao giờ mới hết đam mê? 

để con về tắm sông quê thuở nào...

thăm đồng ruộng ngắm trăng sao

thăm ngôi trường cũ thăm bao bạn bè

Sao con cứ mãi rong chơi như thế này? – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương

nhớ Dì dưới vạt nắng hè

vai gầy tóc xác mắt nhòe lệ rưng...

gian nan gối mỏi còng lưng

thân cò lặn lội qua từng dặm sâucon đi năm tháng phai màu

vườn nhà còn trắng hoa cau thúc mùa

đời người hàng sớm chợ trưa

mà thương biết mấy cho vừa Dì ơi!...


N.N.T.D