Mùa yêu – Thơ Nguyễn Long

06.05.2017

Đưa em về lại với đồng
Về bơi ngược gió dòng sông thuở nào
Về trồng lại khóm ca dao
Chung tay dặm lại trăng sao đêm làng
Về cày lại thửa ruộng hoang
Ngày xưa ai múc trăng vàng đổ đi
Cánh đồng mấy bận thiên di
Còn hương cỏ mật thơm vì đất đai 

Mùa yêu – Thơ Nguyễn Long

Mới qua rét đậm mưa dài

Mùa màng thất bát lúa khoai vụ này

“À ơi... bưng bát cơm đầy"

Ai ru giống mẹ những ngày xa xưa

 

Nỗi buồn để đón cơn mưa

Niềm vui đưa vạt nắng thưa trên đồng

Ta về lại việc nhà nông

Gieo mong cấy nhớ vun trồng mùa yêu.

 

N.L